Viacúčelový komplex v DCA

Druh ponuky: predaj
Cena: 805000.00 €
Vek objektu: 10
Použité materiály: tehla, kvadre
Stav nehnuteľnosti: novostavba


Ponúkame na predaj kompaktný, viacúčelový komplex / ďalej len VÚK/, tvoriaci zo segmentov:

1/ viacúčelového objektu / ďalej VÚO/ ,
2/ záhrady s drobnými stavbami / ďalej Zs DS/,
3/ drobných stavieb na spevnenej ploche a detského ihriska / ďalej DS SPa DI/,
4/ spevnených plôch / ďalej SP /,
5/ ohrady obostavania VÚO / ďalej OPFK/,
s celkovou plochou 4399 m2, úžitkovou plochou 3516m2, so záhradou 883 m2. Skolaudovanie po dostavbe a zásadnej obnove v r. 2013.
VÚO je svojou architektúrou moderná, viacúčelová stavba v každom segmente, s výraznými rysmi jednoduchosti, úžitkovými vlastnosťami a použitými materiálmi.
Segment č.1 – VÚO je dominantnou stavbou. Tento segment je dvojpodlažnou a čiastočne trojpodlažnou stavbou. Na I. nadzemnom podlaží / ďalej NP /s celkovou úžitkovou plochou 696 m2 je piváreň so zastrešenou terasou na hudobnú produkciu na počúvanie a zábavu, ale aj skladom na prostriedky technického zabezpečenia . Na II. a lll. NP je priestor bývania v dvoch 2-izb. bytoch, jedného 3- izb. bytu a 5-izb. mezonetového bytu s celkovou úžitkovou plochou priestoru na bývanie 525 m2.
Segment č.2 - Záhrada s drobnými stavbami / ďalej Zs DS/, výmera 883 m2, s murovanou garážou /43 m2 / drobnou stavbou pre záhradkárske náradie, skleník /.
Segment č.3 - Drobné stavby na spevnenej ploche a detské ihrisko / ďalej DSSPaDI/. Každá drobná stavby umiestnená na spevnenej – betónovej ploche je vybavená prípojkou na elektrinu, vodu a odtok odpadovej vody, okrem detského ihriska, ktoré je bez spevnenej plochy s výmerou 425 m2,
Segment č.4 - Spevnené plochy / ďalej SP / so zámkovou dlažbou, betónom pod drobnými stavbami v celkovej ploche 2346 m2.
Segment č.5 - Ohrada oplotenia / OP/ v dĺžke 500 m je po celom obvode obostavenia PFA. Ohrada je murovaná, plechová a pletivová s dvoma vstupnými bránami.

Hodnota VÚK je úmerná kvalite a lokalite mesta, kde sa nachádza dominanta mesta Dubnica nad Váhom, mestský park a historický kaštieľ.