Komerčný polyfunkčný komplex v DCA

Druh ponuky: predaj
Cena: 820000.00 €
Vek objektu: 10
Použité materiály: tehla, kvadre
Stav nehnuteľnosti: novostavba


Komerčný polyfunkčný komplex / ďalej len KPFK/ je komplex tvoriaci zo segmentov:

1/ polyfunkčného objektu / ďalej PFO/ ,
2/ záhrady s drobnými stavbami / ďalej Zs DS/,
3/ drobných stavieb na spevnenej ploche a detského ihriska / ďalej DS SPa DI/,
4/ spevnených plôch / ďalej SP /,
5/ ohrady obostavania polyfunkčného komplexu / ďalej OPFK/.

Uvedené segmenty 1-5 sú vzájomne kompaktné a vytvárajú ucelený PFK, s celkovou úžitkovou plochou 4350 m2, so skolaudovaní v r.2013 po dostavbe a zásadnej obnove PFK.
PFK má profil vlastností na bývanie, relax a zábavu. Bonusovú ponuku predaja PFK charakterizuje kvalita PFK, jeho poloha pri mestskom parku Dubnica nad Váhom a mestského historického kaštieľa a tiež aplikácia ponukovej férovej ceny.

Segment č.1 – PFO je dominantnou stavbou v PFK. Tento segment je stavbou dvojpodlažnou a čiastočne trojpodlažnou.
Na I. nadzemnom podlaží / ďalej NP /s celkovou úžitkovou plochou 696 m2 je piváreň so zastrešenou terasou na hudobnú produkciu na počúvanie a zábavu, ale aj skladom na prostriedky technického zabezpečenia . Dispozícia I. nadzemného podlažia je účelná , kompaktná a dlhodobo ekonomicky aktívne cestou prenájmu.
II. a lll. NP je priestor bývania v dvoch 2-izb. bytoch, jedného 3- izb. bytu a 5-izb. mezonetového bytu s celkovou úžitkovou plochou priestoru na bývanie 525 m2, ktoré sa vyznačuje zaujímavým dispozičným usporiadaním a technickým vybavením. II a III. NP je tiež ekonomicky aktívne formou dlhodobého nájmu.

Segment č.2 - Záhrada s drobnými stavbami / ďalej Zs DS/, výmera 883 m2, s murovanou garážou /43 m2 / drobnou stavbou pre záhradkárske náradie, skleník, chodník s dlažbou, okrasné dreviny, ovocné dreviny, trávnik, atď./ Atribút kvality tohto segmentu je studňa v drobnej stavbe drevenej konštrukcie. Voda je pitná a používaná na akékoľvek využívanie v PFA.

Segment č.3 - Drobné stavby na spevnenej ploche a detské ihrisko / ďalej DSSPaDI/. Každá drobná stavby umiestnená na spevnenej – betónovej ploche je vybavená prípojkou na elektrinu, vodu a odtok odpadovej vody, okrem detského ihriska, ktoré je bez spevnenej plochy s výmerou 425 m2,

Segment č.4 - Spevnené plochy / ďalej SP / so zámkovou dlažbou, betónom pod drobnými stavbami v celkovej ploche 2346 m2.

Segment č.5 - Ohrada oplotenia / OP/ v dĺžke 500 m je po celom obvode obostavenia PFA. Ohrada je murovaná, plechová a pletivová s dvoma vstupnými bránami.
Kontakt : www.durea.sk, dcamilan1@gmail.com, 0917816090