2i. byt s teplom domova v ND
Cena: 520.00 €
Kontakt: Ing. Milan Kučerka
tel: 0917816090